Tyske krigsgravplass på Narvik nye gravlund

Det er gravlagt 1476 tyskere som falt under 2. verdenskrig. På gravplassen finnes navneplater over de gravlagte. Hovedmonumentet, utført av billedhugger Gunnar Janson, ble montert i 1960 og bekostet av Kirke og undervisningsdepartementet.

Tekst på minneplate: zum gedenken an dee gefallende deutschen soldaten die 1940 und in den jahren bis 1945 in den gewassern vor Narvik zu lande und in der luft ihr leben verloren und auf diesemfriedhof keine ruhe-statte finde konnten. Til minne om de tyske soldatene som falt i årene 1940 til 1945 i farvannet utenfor Narvik og mistet livet i luften og kunne ikke finne noe hvilested på denne kirkegården.