KRIGSGRAVER- MONUMENTER OG MINNESMERKER

I Narvik kommune finnes det en rekke minnesmerker og monumenter. Disse er reist i en periode på over 240 år. Det første er kongeinitialene på Ivarsteinen fra 1763, det siste er britisk minnebauta på Fornes utenfor Narvik fra 2003. De fleste referere seg til 2. verdenskrig.

Ivarsteinen

Ivarsteinen er grensestein mellom Norge og Sverige og ligger ved Vannaksvatn på Skjomfjellet. Fra Narvik og Omegn Turistforenings årbok 1955 er sakset følgende:

Som en annen bøs vaktpost står den ruvende Ivarsteinen ved grenseovergangen i sør. Hvilken fjellets vandrende Ivar det er som i fjern fortid har fått sin evige bauta her, en ukjent, men noen data fra grensetraktaten av 1751 og grenseoppgangsforretningen mellom Norge og Sverige av 1763, er verd å gjengi”:

Ivarseinen er Riksmerke nr. 317 og Riksrøys nr. 259.

På steinen er hugget ut kongekronene og initialene til Kongen av Norge/Danmark Fredrik V og Kongen av Sverige Adolf Fredrik, samt årstallet 1763 og No 259.

Turistløypen mellom Gautelis i Norge og Haukajaure i Sverige passerer Ivarsteinen.