Engelske krigsgravplasser

Engelske krigsgraver i Narvik

Det er gravlagt 34 engelskmenn som falt under 2. verdenskrig i kampene i/ved Narvik. På krigsgravplassen finnes monumenter over de gravlagte samt et steinkors tegnet av den engelske arkitekten, H.E Jenner. Gravplassen ligger på Narvik nye gravlund ved E-6 på utkjøringen nord for Narvik sentrum.

Engelske krigsgraver i Håkvik

Det er gravlagt 34 engelskmenn som falt under 2. verdenskrig i kampene i/ved Narvik. På krigsgravplassen finnes gravsteiner over de gravlagte. Gravplassen ligger ca. 15 km sør for Narvik sentrum.