Engelske krigsgraver i Narvik fra 1. verdenskrig

(Narvik gamle gravlund).

Til minne om falne fra den engelske hjelpekrysser ”HMS India” som ble senket av den tyske u-båt, U-22, 8 august 1915 utenfor Helligvær i Vestfjorden. Det omkom i alt 9 offiserer og 107 mann. Noen er gravlagt i Bodø, mens 13 av skipets besetning er gravlagt på Narvik gamle gravlund.

Monumentet har følgende inskripsjon:

In memory of

H. Owen-Jones assistant paymaster R.N.R.
S.P. Trounson engineer sublieutenant R.N.R.
Frederick J. Lovett warrant telegraphist R.N.R.
James John Kingdon petty officer C.G.
Frank Aires leading seaman C.G.
Frederick J. Moffat able seaman R.F.R.
Herbert Carey able seaman R.F.R.
Samuel A. Harding boy R.N.R.
Edward J. Noble carpenter R.N.R.
James White writher R.N.R.
George W. Gibson greaser R.N.R.
Duncan Mc. Kay fireman R.N.R.
Charles Haggarty trimmer R.N.R.

Who lost their lives whilst serving their country on

H.M.S. “India” torpedoed and sunk in the Vestfjord by a german submarine on august 8th. 1915

Ny plate montert i 1998

Monumemt med opprinnelig bronsjeplate

Monumentet med den originale navneplaten