Andreas Markusson

Forfatteren Andreas Markusson

Minnebautaen som er i Bjerkvik sentrum har følgende inskripsjon: Reist til minne om forfatteren Andreas Markusson født på Seines 07.03.1893, død iTønsberg 31.10.1952. Den er hugget og levert av Fagernes Steinhuggeri i Narvik. På bautaen er det montert portrettrelieff av forfatteren. Narvik kommune har bekostet bautaen. Forfatterens søster, Karen Markusson, avduket minnebautaen 5. oktober 1985.