Fransk krigsgravplass

Franske krigsgraver i Narvik

(Narvik nye gravlund).

Det er gravlagt 122 franskmenn som falt under kampene i Norge. Kirkegården har navneplater og et hovedmonument. Hovedmonumentet, et stort steinkors, er utført av billedhuggeren Per Palle Storm. Krigskirkegården er bekostet av den franske stat. Minnesmerket som ble avduket av den franske general Bethouart den 11. juli 1954 har følgende tekst på fransk og norsk.

”Til minne om franske soldater. Falt på ærens mark i Norge 19/4-7/6 1940.”

I tillegg finnes minneplate over falne franskmenn som ikke er gravlagt i Narvik.

Egne minneplater over major Guedj og kommandør Bouan.