Krigsgraver

Norge Eidsvold

Narvik har en unik krigshistorie. Hitler led sitt første nederlag i andre verdenskrig under kampene om Narvik i 1940. Åtte tusen fem hundre menn og kvinner ble drept i og under kamphandlingene.

Om lag 35.000 soldater fra Norge, Frankrike, Polen, Storbritannia og Tyskland var involvert i kampene rundt Narvik. Kampene medførte til en tysk tilbaketrekning og Narvik ble gjenerobret 28. mai 1940. Slaget om Narvik ble utkjempet fra 9. april til 8. juni 1940.

Etter den andre verdenskrig har det vært en rekke minnemarkeringer. Muligens er 70 års markeringen i 2010 den viktigste. Kronprins Haakon, forsvarsminister, 300 gjester, 800 soldater, samt representanter fra Storbritania, Frankrike, Polen og Tyskland tar del i markeringen.

Den tyske ambassadøren kom på vegne av det tyske folk og regjering med en offisiell beklagelse for overgrepet på Norge.

I Narvik sentrum er det 6 krigsgravplasser. Gravplassene ligger integrert som egne gravfelt på Narvik nye- og gamle gravlund. Det er engelsk, fransk, polsk, tysk og norsk gravplass. På gamle gravlund er det engelsk krigsgravplass fra 1. verdenskrig. De andre ligger på Narvik nye gravlund.

I Håkvik, like syd for Narvik, ligger det en Engelsk og en polsk krigsgravplass. Også her er krigsgravene integrert som egne gravfelt på den sivile gravplassen.

Oversikt krigsgraver

EngelskKrigsgraver 2. verdenskrigHåkvik gravlund
Engelsk Krigsgraver 2. verdenskrig Narvik nye gravlund
Engelsk Krigsgraver 1. verdenskrig Narvik gamle gravlund
FranskMinnebauta 2. verdenskrig Håkvik gravlund
Fransk Krigsgraver 2. verdenskrig Narvik nye gravlund
Fransk Minnebauta 2. verdenskrig Veteranplassen
Fransk Relieff 2. verdenskrig Narvik rådhus
Fransk Minnebauta 2. verdenskrig Bjerkvik kirke
Jugoslavisk Minnebauta 2. verdenskrig Beisfjord
JugoslaviskMinneplate 2. verdenskrig Holmvann bru
NorskKrigsseilermonument
Norsk
Norsk
Norsk
Norsk
Norsk
Norsk
Norsk
Norsk

På den franske er det gravlagt 122 franskmenn som falt under kampene i Norge. Gravplassen har navneplater og et hovedmonument. Hovedmonumentet, et stort steinkors, er utført av billedhuggeren Per Palle Storm. Gravplassen er bekostet av den franske stat. Minnesmerket som ble avduket av den franske general Bethouart den 11. juli 1954 har følgende tekst på fransk og norsk.

”Til minne om franske soldater. Falt på ærens mark i Norge 19/4-7/6 1940.” I tillegg finnes minneplate over falne franskmenn som ikke er gravlagt i Narvik. Egne minneplater over major Guedj og kommandør Bouan.